[nsc_calculator nsc_calculator solar_per_year="1700"]

במסגרת תוכנית מונה נטו, RES מעמידה לרשותכם שני מסלולי הצטרפות, המלווים בייעוץ, ליווי אישי ותמיכה לכל אורך הדרך:

מסלול רכישה

התקנה של מערכת מונה נטו עם הון עצמי, או באמצעות אחת מתכניות המימון האטרקטיביות הקיימות כיום והחזר ההשקעה תוך מספר שנים.

מסלול השכרה

לבעלי גגות גדולים מאפשרת RES התקנת מערכת מונה נטו ללא תשלום והשכרת הגג לקבוצת RES, אשר תספק לכם את החשמל הדרוש לכם במחיר נמוך מתעריפי חברת החשמל.

קבוצת RES, מקפידה לשלב בכל פרויקט שהיא יוזמת ערכים מוספים חברתיים וכלכליים ומעודדת התקנות של מוני נטו בארגונים חברתיים במסגרת המגזר השלישי – מוסדות ללא כוונת רווח, עמותות וארגונים חברתיים, שעבורם, החיסכון הכספי הוא כורח קיומי.